Yurtdışı Tasarım Tescili

Türkiye’de tescil edilen tüm sınai mülkiyet haklarının sadece Türkiye sınırları içerisinde korunması sebebi ile, tasarım sahiplerinin yurtdışında tasarımlarını korumaları için o ülkelerde de endüstriyel tasarım tescili yapması gerekmektedir.

Türkiye dışındaki ülkelerde endüstriyel tasarım tescili için üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar;
1- Ulusal Tasarım Tescili
Paris sözleşmesine üye tüm ülkelerde, talep edilmesi durumunda, yeni ve ayırt edici özelliklere sahip tasarımlar, tescil ile koruma altına alınabilmektedir. Süreç, başvuru yapılan ülkenin yerel prosedürlerine göre işlemektedir.
2- Uluslararası Tasarım Tescili (Lahey Anlaşması - WIPO)
Tasarım tescili için uluslararası başvuru işlemleri Lahey Anlaşması uyarınca, Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından organize edilmektedir.
Lahey Anlaşması ile WIPO nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede endüstriyel tasarım koruması elde etmek mümkündür. Tasarım için koruma talep edilen ülkeler başvuru sahibi tarafından belirlenmektedir. Başvuru sahibi, tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde aynı etkiye sahip bir tescil sahibi olabilmektedir. Tescille ilgili bütün işlemler tek bir merkezden yürütülmekte ve bütün kayıtlar tek bir merkezde tutulmaktadır. Tescil sonrası diğer işlemlerde de başvuru ve prosedür tektir, WIPO aracılığı ile yapılmaktadır.
Uluslararası başvuru doğrudan WIPO'ya yapılabileceği gibi, Türk Patent Enstitüsü aracılığı ile de yapılabilmektedir. Lahey Sistemi çerçevesinde uluslararası başvuru yapabilmek için ulusal başvuru veya tescil şartı bulunmamaktadır.
WIPO’ya üye ülkeler: http://www.wipo.int/members/en/
3- Topluluk Tasarım Tescili (EUIPO – European Union Intellectual Property Office)
Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin bir araya gelerek oluşturdukları EUIPO kapsamında, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tümünde, tek başvuru ile tasarım tescili yapılabilmektedir. Tek başvuru ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde tescil yapma imkanı hem zaman kaybından hem fazla maliyetten kurtarmaktadır. Bu başvuru yolu ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında ya da seçilen ülkelerde tasarım tescil başvurusunda bulunulabilir.
Tasarımın tescil edilmesinin ardından 5 yıllık koruma süresi başlar. Beşer yıllık vadelerin bitmesinden 6 ay önce başlayan süreçteki başvurular ile beşer yıllık yenileme işlemleri gerçekleştirilebilir. Tasarım tescilleri en fazla 25 yıl korunabilmektedir.
Üye olan ülkeler; Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, İrlanda, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Slovenya, Güney Kıbrıs, Malta, Litvanya, Letonya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya’dır.
4- Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPİ - Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle )
Tasarım tescilleri Afrika Fikri Haklar Örgütü’ne üye ülkelerde yapılmak isteniyorsa, tek başvuru ile üye ülkelerin tamamında tasarım tescili yapılabilmektedir.
OAPİ ye üye olan ülkeler : http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/etats-membres
5- Bölgesel Tasarım Tescili Sistemi (BOIP – Benelux Office For Intellectual Property)
Belçika, Hollanda ve Lüksembourg ülkeleri, benelux tasarım tescili sistemini kabul etmiştir. Tasarım tescili Belçika, Hollanda ve Lüksembourg’da yapılmak isteniyorsa, tek başvuru kolaylığı ile bu sistem tercih edilebilir.
Detaylı Bilgi İçin: www.bbtm-bbdm.org

Oberon Danışmanlık Marka Patent Endüstriyel Tasarım olarak siz müşterilerimizin; hem yurtiçi hem de uluslararası arenada tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan memnuniyet duymaktayız. 20 yılı geçkin işletme tecrübemizle size en iyi, en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermeye çalışmaya devam edeceğiz.
Sizin ihtiyaçlarınız, bizim birincil önceliklerimizdir!
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin