Yurtdışı Patent Tescili

Türkiye’de tescil edilen bir patent ya da faydalı model sadece yurtiçi sınırlar dahilinde korunduğundan, uluslar arası arenada da koruma isteyen buluş / başvuru sahiplerinin tercih ettikleri ülkelerde ya da bölgelerde patent/faydalı model başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Uluslararası Patent
Türkiye dışındaki ülkelerde patent/faydalı model tescili söz konusu olduğunda uluslar arası patent başvuruları ya da bölgesel patent başvuruları öncelik kazanmaktadır. Yurtdışı patent başvurusu için tercih edilebilecek yöntemler aşağıda sunulmuştur;
1- Ulusal patent tescili
Ulusal patent başvuruları tescil koruması istenen ülkenin patent ofisine yapılan bir başvurudur. Ulusal patent tescilinde, ülkenin patent ofisi kanalı ile başvuru yapılır ya da başka bir ülkeden alınan rüçhan hakkı ile başvuru yapılır.
Ulusal patent başvuruları her ülkenin patent ofisinde, birbirinden bağımsız değerlendirilir.
2- Uluslararası patent tescili (PCT)
PCT patent başvuru yolu, Wipo Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi nin organize etmiş olduğu üye ülkelerde patent başvurularının hızlandırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla imzalanan Pct patent işbirliği kapsamındaki başvurulardır. PCT yolu ile başvurularda, seçilen ülkelerin her birinde tek tek başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır ve WIPO’ya tek bir başvuru ile tescil edilmek istenen ülkeler seçilebilmektedir.
Pct kapsamındaki ülkeler için tıklayınız.
3- Avrupa Birliği patent tescili (EPC)
Avrupa patent tescili, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasını sağlayan bir başvurudur. Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler merkezi Münih’te bulunan Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office - EPO) tarafından yürütülmektedir.
Avrupa Patenti Sözleşmesi, başvuru, araştırma, inceleme ve belge verilmesi işlemlerini tek bir başvuru çatısı altında yapılmasını sağlamaktadır. Avrupa Patenti düzenlendikten sonra, istenilen üye ülkelerde ulusal patente dönüştürülebilmekte ve her ülkenin ulusal yasalarına göre korunmaktadır.
EPC kapsamındaki ülkeler için tıklayınız.
4- Avrasya patent tescili (EAPC)
Avrasya Patent Sistemine dokuz ülke üyedir: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkmenistan. Başvuru sahipleri doğrudan Avrasya Patent Ofisi'ne veya üye ülkelerin yerel ofislerine başvurabilmektedir. Avrasya Patenti için başvuru Rusça olarak yapılmakta, diğer dokümanlar Rusça tercümeleri verilmek sureti ile herhangi bir dilde sunulabilmektedir.
5- Afrika Bölgesel Fikri Haklar (ARIPO)
Tek bir başvuru ile tüm üye ülkelerde, kısa sürede, düşük maliyetle, tek bir para birimi kullanılarak ve tek bir patent ofisinin mevzuatına göre tescil imkanı sağlayan Afrika bölgesi patent tescili sayesinde tescil başvuruları daha kolay ve daha çabuk sonuçlanmaktadır.
ARIPO’ya üye ülkeler için tıklayınız.
6- Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPI)
Oapi, Fransızca konuşan Afrika ülkelerinin fikri ve sınai mülkiyet alanındaki birlik ofisidir. PCT başvuruları kapsamında, OAPI’ye üye ülkeler tercih edildiği durumlarda doğrudan OAPİ üzerinden tek bir başvuru ile bu ülkelerde de tescil işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
OAPİ ye üye olan ülkeler için tıklayınız.
7- Körfez İşbirliği Patent tescili (GCC)
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin