Yurtdışı Marka Tescili

Marka tescil belgelerinde koruma ülkesellik taşır. Ürünlerinizin pasaportu markanızdır. Türkiye'de yapılan marka tescilleri sadece ülke sınırları için müvekkile hak sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmeler ürünlerinin markalarını, faaliyet gösterdiği ülkelerde yani yurtdışında da korunması için ayrı bir tescille koruma altına almaları gerekmektedir. Tüm dünya ülkeleri için geçerli bir tescil sistemi bulunmamaktadır.

Yurtdışı marka tescilleri birkaç yöntemle yapılabilmektedir.

İlki işletmelerce tercih edilmeyen bir yöntem olup, ilgili ülkelerin her biri için ayrı ayrı tescil talebinin yapılmasıdır. Bu yöntem maliyet açısından külfetli olmakla birlikte zaman bakımından daha uzun süren bir işlemdir.
Bir diğer yöntem Uluslararası Marka Tescili'dir. Türkiye’nin de 01.01.1999 tarihinde Madrid Protokolüne üye olmasıyla Madrid Protokolü (WIPO) çerçevesinde yapılan başvuru ile protokole taraf olan tüm ülkelerin tamamında veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir. Türkiye, Madrid Protokolü'ne üye olduğundan maliyet ve zaman açısından yurt dışı tescillerinde en çok tercih edilen tescil yöntemidir. Protokole göre uluslararası tescil yaptırmak isteyen işletmeler Türkiye'de tescil veya tescil başvurusu yapıldıktan sonra uluslar arası marka tescili başvurusunda bulunabilir.
Başvuru yayın yazısı yaklaşık olarak 4–6 ay arasında gelmekte ve bu süre sonunda başvuruda belirlenen ülkelere WİPO tarafından gönderilen tescil talepleri ülkelerde inceleme sürecine girmektedir. Ülkelerdeki tescil süreci 18 ay olup; seçilen ülkelerden red ya da kısmi red kararı verilmemesi halinde marka tescil edilmiş sayılmaktadır. Ayrıca ülkelerin birinde red kararının alınması halinde tescil diğer ülkeler için devam etmektedir. Yurtdışı marka tescilinde koruma süresi Türkiye’de olduğu gibi 10 yıl süre ile olup bu süreler yenileme yapılarak uzatılabilmektedir.

UluslararasıÜçüncü yöntem Avrupa Topluluk Markası'dır.(CTM) Avrupa Topluluk Markası tek bir başvuru ile Avrupa birliği ülkelerinde koruma sistemidir. Bu sistemde ülke seçimi yapılamamakla birlikte tescil süresi uzun ve belirsizdir. Bu sistemin bir diğer dezavantajı ülkelerin birinde alınan red kararı sonucunda tüm ülkeler için tescil talebi reddolmaktadır. Bu nedenle işletmeler tarafından çok tercih edilmeyen bir başvuru sistemidir. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan, Topluluk Markası tescili İspanya' nın Alicante şehrinde kurulan Topluluk Marka Ofisi' nde yapılmaktadır. Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu için, Türk Vatandaşları da bu olanaktan yararlanabilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde markaları zaten tescilli olanlar, Topluluk Markası tescilini isterlerken, bu ülkelerdeki mevcut tescillerinin kıdemini (seniority) talep edebileceklerdir. Topluluk markası tescili, işlem olarak bir zorunluluk değildir. Topluluk Markası olarak yapılacak bir tek tescil ile topluluğun ülkeleri olan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere'de(Liste İçin Lütfen Tıklayınız), markanın korunması sağlanacaktır. Topluluk markası için yapılacak başvurular yayınlanarak üye ülkelerin itirazlarına açılacak ve 28 ülkeden hiçbirinin itiraz etmemesi halinde, tescil işlemi yapılacaktır.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin