Tasarım Tescili Sonrası İşlemler

Tasarım Mülkiyetinde ve sahip bilgilerinde meydana gelen değişiklikler TPE siciline kaydedilmediği sürece 3.kişilere karşı ileri sürülememektedir.

Devir

Tasarım sahibi tasarım hakkını bir başkasına devir edebilir. Tasarım çoklu ise tasarımınların bir kısmını yada tamamanı devir edebilmektedir. Devir işleminin gerçekleşmesi için tarafların noter huzurunda devir sözleşmelerini onaylamaları ve bu sözleşmenin aslı ile TPE’ye başvurmaları gerekmektedir.

Lisans

Tasarım sahibi ve lisans alacak tarafından noter huzurunda yapılmış sözleşme ile TPE’ye başvurulur.
Lisans sözleşmesi, inhisari olan veya inhisari olmayan olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Aksi sözleşmede belirtilmediği takdirde lisans, inhisari olmayan olarak değerlendirilir.

Adres Değişikliği

Tasarım sahibinin adresinde meydana gelen değişiklik TPE’ye bildirilmelidir. Aksi halde resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılması zamanında dönüş sağlayamayacağından hak kaybına neden olabilmektedir.

Ünvan Değişikliği

Tasarım sahibinin unvanında meydana gelen değişiklik, değişikliği gösteren Resmi Gazete ile TPE’ye bildirilmelidir.

Nevi Değişikliği

Tasarım sahibinin neviinde meydana gelen değişiklik, değişikliği gösteren Resmi Gazete ile TPE’ye bildirilmelidir.

Veraset İntikal

Tasarım sahibinin vefatı sonucunda, tasarım hakkının mirascılarına devir edilmesi gerekmektedir.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin