Sıkça Sorulan Sorular

Marka bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları, sözcükler, harfler, şekiller, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses gibi çizimle görüntülenebilen baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler MARKA olarak korunabilmektedir. Belirtilen hususlarda bir markanın olabilmesi için en önemli koşul ayırt edicilik özelliğinin bulunmasıdır.

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Ticaret Markası ve Hizmet Markası tescilli koruması, Türk Patent Enstitüsü' ne yapılacak başvuru ile sağlanmaktadır.Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. (Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı) ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka, müşterinize sunduğunuz mal ve hizmetlerinize verdiğiniz isimdir. Müşteriniz ürünlerinizi markanızla tanır, markanıza güvenerek satın alma kararını verir. Markalaşmak, uzun ve sonu gelmeyen bir süreçtir. Kesintiye uğrarsa firmanızın mal ve hizmet kalitesi aksamış demektir. Yahut, koruyamadığınız için marka hakkınızı kaybetmiş veya başkalarının ihlalleri sebebiyle kazancınız tükenmeye başlamış demektir. Aşağıda marka seçiminde bilinmesi gereken kriterler ile marka tescil prosedürü açıklanmıştır. Vekilinizin bu prosedürü çok iyi bilmesi ve işlem sürelerini kaçırmadan takip etmesi ana görevidir.

Marka tescil süreci hakkında detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Marka tescil belgelerinde koruma ülkesellik taşır. Türkiye'de yapılan marka tescilleri sadece ülke sınırları için müvekkile hak sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmeler marka/markalarını taşıyan ürünlerin markalarını faaliyet gösterdiği ülkelerde markanın yurtdışında da korunması için ayrı bir tescille koruma altına almaları gerekmektedir. Tüm dünya ülkeleri için geçerli bir tescil sistemi bulunmamaktadır.

Yurtdışında marka tescili hakkında detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir. Patent , endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmi bir organ tarafından verilen ve bu buluşunun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belgedir. Bu doküman, hak sahibine belirli bir süre için buluşunun başkalarınca imali, kullanılması, satımı ve ithalini engelleme hakkını sağlar.

Bir buluşun faydalı model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterle; yenilik ve sanayiye uygulanabilirliktir. Faydalı modelde tekniğin bilinen durumun aşılması kriteri aranmaz . Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi hem zaman, hem masraf açısından daha elverişlidir.

Patent istemi ile devreye devlet veya devletin garantörlüğündeki bir kurum girer. Bu kurum da ulusal patent ofisidir. Patent ofisi buluş yapana, buluşun patent şartlarına haiz olması (yeni olması, sanayiye uygulanabilmesi ve tekniğin bilinen durumunu aşması) şartı ile buluşunu taklitlere karşı koruma sözü verir.

Türkiye’de tescil edilen bir patent ya da faydalı model sadece yurtiçi sınırlar dahilinde korunduğundan, uluslar arası arenada da koruma isteyen buluş / başvuru sahiplerinin tercih ettikleri ülkelerde ya da bölgelerde patent/faydalı model başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bir ürünün üç boyutlu şekli ya da bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler " endüstriyel tasarım" kavramı içinde değerlendirilmektedir. Endüstriyel tasarım, bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Bu görünüş, ürünün biçimi olabileceği gibi, çizgilerden, şekillerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünüşler de olabilir.

Sınai mülkiyet anlamında tasarımların en temel dayanağı olan görsel yenilikler hayatımızın tüm alanlarında uygulanır. Bir konfeksiyonun görünümünü oluşturan konfeksiyon dizaynından (moda), bir ayakkabı tasarımına, bir halı deseninden bir otomobil dizaynına, bir süs eşyasından, bir çanta dizaynına, mutfak eşyasından tıbbi aletlere kadar hemen hemen her sektörde görsel yenilikler yapılır.

Türkiye’de tescil edilen tüm sınai mülkiyet haklarının sadece Türkiye sınırları içerisinde korunması sebebi ile, tasarım sahiplerinin yurtdışında tasarımlarını korumaları için o ülkelerde de endüstriyel tasarım tescili yapması gerekmektedir.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Genel olarak coğrafi işaret bir malın coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yöreye yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını sağlayan ad veya işarettir.

Barkod, ürünlerinizi numaralandırmak ve Uluslararası Geçerliliği olan bir numara ile damgalamak amacıyla Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından verilmektedir. Toplamda 13 rakam olacak barkodun TOBB sadece ilk 9, 8 ya da 7 rakamını vermektedir. Bu sayı üzerinde barkod kullanılacak ürün çeşidinin sayısına göre belirlenmektedir. Örneğin ürün tipi sayınız 1000’i geçmeyecekse 9 rakamlı barkodunuzu TOBB tarafından verilir. 13 rakama tamamlama işlemi ambalaj basılırken ürün sahibi tarafından belirlenen numaralarla yapılır.

Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, ticari sözleşmeler ve şirket sözleşmeleri, haksız rekabet, ihtarnameler, icra takipleri, fikir sanat eserleri, yazılım hakları ve tazminat davaları hizmetlerimiz içerisindedir.

Uzmanlarımızla birlikte şirketinizin ilk adımından itibaren marka tescili, alan adı tescili, web tasarım hizmetlerini kendi bünyemizde vermekteyiz. Hosting, logo tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı hizmetlerini çözüm ortaklarımız aracılığıyla Oberon güvencesiyle sizlere sunmaktayız.


Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin