Patent Yıllık Koruma - İzleme - İtiraz

İncelemeli patentler için 20 yıl, incelemesiz patentler için 7 yıl ve faydalı modeller için ise 10 yıl boyunca korumanın devam edebilmesi ve belgenin geçerliliğinin korunması için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden zamanda yıllık koruma ücretleri ödenmelidir.

Bu ücretler başvuru tarihine denk gelen süreden 6 ay öncesinde başlayarak ödenebilmektedir. Süreyi kaçıranlar için, sonraki 6 ay içinde %25 cezalı ödeme hakkı mevcuttur.
Patent KorumaBu tarihin de geçmesi durumunda var olan tescil iptal olur ve belgenin sağladığı durum ortadan kalkar. Patentin/faydalı modelin yıllık ücret ödenmemesi sebebi ile iptalinin ilanından itibaren 6 ay içerisinde başvuru sahibinin mücbir sebep bildirme hakkı vardır. Yangın, sel vb. gibi doğal afetler sebepler ile ölüm nedeni ile yıllık ücretin yatırılamadığı belgelerle kanıtlandıktan ve TPE tarafından mücbir sebep kabule edildikten sonra, %50 cezalı olarak yıllık ücretlerin ödenmesi ile patent ya da faydalı model belgesi yeniden işleme alınır.
Oberon, 17 yılı geçen tecrübesi ile patent ve faydalı modellerin yıllık korumalarının takibini düzenli olarak yapmakta ve süresinde ödemenin gerçekleşmesini sağlayarak hak kayıplarını engellemektedir.

Patent İzleme - İtiraz

Patentler söz konusu olduğunda, araştırma raporunun gelmesinin ve sistem tercihinin yapılmasının akabinde, tercih edilen sistem ve araştırma raporu 6 ay boyunca ilanda kalır. Bu süreçte üçüncü kişilerin görüş bildirme hakkı mevcuttur.

Patent İzlemeFaydalı Modeller ise, 3 ay boyunca ilanda kalırlar ve bu süreçte üçüncü kişilerin görüş bildirme hakkı mevcuttur.

Görüş bildirme hakkının kullanılması için Oberon uzman kadrosu ile her ay yayınlanan Patent Bültenlerini izlemekte ve ilana çıkan benzer patent/faydalı modelleri ya da sektörünüzle ilgili buluşları yazılı olarak size bildirmektedir.

Talebiniz üzerine izleme işlemleri sonucunda gerekli itiraz dosyaları hazırlanarak Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmaktadır.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin