Patent Tescili Sonrası İşlemler

Patent / Faydalı Model mülkiyetinde ve sahip bilgilerinde meydana gelen değişiklikler TPE siciline kaydedilmediği sürece 3.kişilere karşı ileri sürülememektedir.

Devir

Patent/Faydalı Model sahibi patent/faydalı model hakkının bir başkasına devir edebilir. Devir işleminin gerçekleşmesi için tarafların noter huzurunda devir sözleşmelerini onaylamaları gerekmektedir ve bu sözleşmenin aslı ile TPE’ye başvurabilir.

Lisans

Patent/Faydalı Modellerin kullanım hakkının 3. şahıslarla paylaşımı için patent/faydalı model sahibi ve lisans alacak tarafından noter huzurunda yapılmış sözleşme ile TPE’ye başvurulur.
Lisans sözleşmesi, inhisari olan veya inhisari olmayan olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Aksi sözleşmede belirtilmediği takdirde lisans, inhisari olmayan olarak değerlendirilir.

Adres Değişikliği

Patent/Faydalı Model sahibinin adresinde meydana gelen değişiklik TPE’ye bildirilmelidir. Aksi halde resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılması zamanında dönüş sağlayamayacağından hak kaybına neden olabilmektedir.

Ünvan Değişikliği

Patent/Faydalı Model sahibinin unvanında meydana gelen değişiklik, değişikliği gösteren Resmi Gazete ile TPE’ye bildirilmelidir.

Nevi Değişikliği

Patent/Faydalı Model sahibinin neviinde meydana gelen değişiklik, değişikliği gösteren Resmi Gazete ile TPE’ye bildirilmelidir.

Veraset İntikal

Patent/Faydalı Model sahibinin vefatı sonucunda, patent/faydalı model hakkının mirasçılarına devir edilmesi gerekmektedir.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin