Neden Marka Tescili?

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Ticaret Markası ve Hizmet Markası tescilli koruması, Türk Patent Enstitüsü' ne yapılacak başvuru ile sağlanmaktadır.Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. (Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı) ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Neden Marka TesciliMarka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır. Türkiye'de Marka tescili, bazı sektörler için zorunlu bazıları için ise zorunlu değildir. örneğin; İnsan sağlığını ilgilendiren (Deterjan, yiyecekler vb) ürünlerde zorunludur. Tanınmış ve Tescilsiz olan markalar Türk Ticaret Kanunu' nun Haksız Rekabet hükümlerince korunabilir.
Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, bir takım şartlar yerine gelmesi kaydı ile, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.
Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. Marka Vekilliğinin en önemli görevi başvurusu yapılacak markanın TESCİLLENEBİLİRLİĞİNE karar vermesidir. Aksi durumda ödenen ücret ve harçlar iade edilemeyecektir. Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir. Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.
Bir markanın tescil edilebilirliği için, VOLKSWAGEN, MERCEDES, COCACOLA, ARÇELİK, BEYMEN vb. gibi okunabilir sözcüklerden oluşması gerekmemektedir. Marka tanıtıcı bir işarettir ve bir otomobil üzerinde yer alan VW işareti bu harfler yerine VOLKSWAGEN olarak, daire içindeki üç köşeli yıldızdan oluşan logo MERCEDES olarak ve birbiri içine geçmiş dört adet daire den oluşan logo AUDI olarak algılanmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Mallar (Ürünler, Eşyalar) ya da hizmetler için kullanılacak markaların tescil başvuruları Türk Patent Enstitüsü' ne yapılmaktadır. FarklılıkBu Enstitüde yapılan ön incelemeden sonra, uygun olanlar Marka Bülteni' nde yayınlanarak, üç ay süreyle üçüncü kişilerin itirazlara açık tutulmaktadır. Markanın tescil edilip edilmeyeceği itiraz süresi dolduktan sonra belli olmaktadır.

Markanın koruma süresi 10 yıldır ve bu süre her 10 yıl sonunda ve istek halinde yenilenebilir.

Sınıflandırma Anlaşması' ndaki her sınıf için, ek ücret ödenmesi gerekmektedir. Örneğin; Sınıf 23 : İplikler; Sınıf 24 : Kumaşlar; Sınıf 25 : Giyim Eşyaları, Sınıf 26 : Danteller vs. Sınıf 27: Halılar Kilimler yolluklar... Toplam 5 sınıftır. Her bir sınıf için ek harç ödemesi gerekecektir. Türkiye' deki marka uygulamalarında Türk Patent Enstitüsü ile ilgili işlemlerde Marka Tescil Belgesi verilmesini zorunlu tutan Kamu Kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü) arasında koordinasyon gereklidir. Örneğin, Markaların Tescili Amaçları İçin Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması Hakkında Nis Anlaşması' na göre eşyası " peynirler" olarak belirtilen bir marka tescili için söz konusu kamu kuruluşlarından birisinin, " tulum peyniri" ya da " eritme peyniri" için " ruhsat alabilmeniz için yeni bir marka tescili yaptırmalıdır" yorumunu yapması, söz konusu anlaşma hükümlerine aykırı düşmektedir.

On YılUluslararası uygulamalarda " süt ve süt ürünleri" için yapılan bir marka tescilinin, tüm peynirler dahil, bu gıda sanayiinin tüm ürünlerini kapsaması gerekir.Kanun Hükmünde Kararname ile Hizmet Markaları ilk kez marka tescili kapsamına alınmıştır. Bankacılık, iş yönetimi, taşımacılık, seyahat organizasyonu, turizm işletmeciliği, sigortacılık, muhasebecilik, vb. hizmet sektörlerinde kullanılan markalar da, tescil edilmektedir.

Neden Marka Tescili?

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması elbetteki onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Marka koruması hemen hemen dünyanın tüm ülkesinde Türkiye'nin de 1930 yılında imza attığı "Paris Anlaşması" kriterlerine göre korunur. Türkiye'de markalar, Paris Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılından itibaren yürürlükte olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre korunur.

Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve güçlü kanuni yoldur.
Marka Tescilinizin olmaması durumunda:
  • Markanızın aynısı veya benzerini kullanarak pazarınızı paylaşırlar.
  • Başkası markanızın aynısını tescil ettirerek, markanızın kullanımını yasaklatabilir.
  • Mallarınız yabancı ülkede tanınmaya başlayınca, bayiniz veya başkaları markanızı tescil ederek size şantaj yaparak, mallarınızın girişini engelleyebilir.
  • Katıldığınız fuarlarda mallarınıza el koyarak zor durumda bırakabilirler.
  • Yabancı ülkelerdeki marka sahipleri, gümrüklerde mallarınıza el koyabilirler,
  • Yabancı ülke piyasasındaki mallarınızı toplattırabilirler,
  • Taklit ettiğinizi ispat ederek para ve hapisle cezalandırılabilirsiniz.
Markanız Tescilli ise firmanız aşağıda belirtilen yasal haklar ile marka hakkını koruyarak rakiplerin vereceği zararı önleyebilir:
  • Aynı veya benzer Marka başvurularına 3 aylık yasal ilan süresi içinde itiraz hakkınızı kullanarak yeni başvurulan markaları iptal ettirebilir ve doğabilecek haksız rekabeti önleyebilirsiniz.
  • Markanızı haksız yere kullanarak taklit eden firmalara karşı dava açarak, mallarını toplattırabilir, büyük para ve hapis cezası ile cezalandırılmaları sağlayabilirsiniz.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin