Marka Tescili

TPEMarka nedir? Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka tescilinin işlevleri bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırmasıdır. Ayrıca marka; ürünün menşeini ve kimin tarafından üretildiğini göstermekte; tüketici nezdinde bir nevi imaj oluşturmakta; satın alınan malın kalitesini belirlemekte ve reklam / tanıtım aracı olarak da kullanılmaktadır.
RMarka tescili yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Bunların en başında gelen marka ibaresinin uygunluğudur. Markanın başvuru yapılmadan önce tescili istenilen işaretin farklı firmalar yada kişilerce tescilinin veya tescil başvurusun olup olmadığının araştırılması dikkat edilmesi gereken unsurların en başında gelmektedir.
Marka tescilinde karıştırılan bir diğer unsur ticaret unvanı tescilidir. Ticaret unvanın asıl amacı ticari işletmeyi tanımlamak olup, marka tescilinde sahip olunan TEKEL HAKKI’ nı sağlamamaktadır. Ticari ismin marka olarak korunabilmesi ancak marka tescili ile mümkün olmaktadır. Aksi halde ticari ismin başkaları adına marka olarak kullanımı halinde ticaret unvanının değiştirilmesi söz konusu olacaktır.
Yasa556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü şekilde korumadan yararlanacak kişiler; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.
Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka korunmasından aynı şekilde yararlanır.

Marka tescil belgesi koruma süresi 10 yıl olup 10 yıllık süreler dahilinde yenilenmesi koşulu ile süresiz koruma sağlayan tek belgedir.
Oberon Patent, markalaşma sürecinde başvuru aşamasından, belgelendirmeye ve daha sonraki hukuki koruma sürecine kadar hizmet bütünlüğü ile hareket etmiştir. Günümüze kadar gelen adımız “Fikri ve Sinai Haklar” konusunda uzmanlaşma yolunda ilerleyen bir ivmelenme göstermiştir. 17 yıllık tecrübemiz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak ilerliyoruz.
TMMarka seçimi, marka araştırma, yurt içi ve yurt dışı marka tescil işlemleri, marka tescillerine verilen red yada kısmi red karalarına itirazlar ve karşı görüşlerin sunulması, marka devir, lisans, unvan ve nevi değişiklikleri, marka hukuki danışmanlığı konularında müşterilerimize doğru bilgiye dayalı hizmet anlayışımızla destek vermektedir.

Marka Çeşitli Yönlerden Gruplara Ayrılmaktadır

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.
Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti markası, marka sahibinin yönetimine hakim olduğu şirketler değil, marka sahibinin tarafsız denetim yapabileceği şirketleri de kapsamaktadır. Ortak marka ise belirlenen şirketler dahilinde kullanılan markalardır. Garanti markaları Devir ve Lisansa konu edilebilir.
Garanti markalarına en iyi örnekler; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan cikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.
Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin