Hizmetlerimiz

 • Marka Tescili

  Marka, müşterinize sunduğunuz mal ve hizmetlerinize verdiğiniz isimdir. Müşteriniz ürünlerinizi markanızla tanır, markanıza güvenerek satın alma kararını verir. Markalaşmak, uzun ve sonu gelmeyen bir süreçtir. Kesintiye uğrarsa firmanızın mal ve hizmet kalitesi aksamış demektir. Devamı için tıklayınız.

 • Patent Tescili

  Patent istemi ile devreye devlet veya devletin garantörlüğündeki bir kurum girer. Bu kurum da ulusal patent ofisidir. Patent ofisi buluş yapana, buluşun patent şartlarına haiz olması (yeni olması, sanayiye uygulanabilmesi ve tekniğin bilinen durumunu aşması) şartı ile buluşunu taklitlere karşı koruma sözü verir. Devamı için tıklayınız.

 • Endüstriyel Tasarım Tescili

  Sınai mülkiyet anlamında tasarımların en temel dayanağı olan görsel yenilikler hayatımızın tüm alanlarında uygulanır. Bir konfeksiyonun görünümünü oluşturan konfeksiyon dizaynından (moda), bir ayakkabı tasarımına, bir halı deseninden bir otomobil dizaynına, bir süs eşyasından, bir çanta dizaynına, mutfak eşyasından tıbbi aletlere kadar hemen hemen her sektörde görsel yenilikler yapılır. Devamı için tıklayınız.

 • Coğrafi İşaretler

  Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Genel olarak coğrafi işaret bir malın coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yöreye yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını sağlayan ad veya işarettir. Devamı için tıklayınız.

 • Barkod İşlemleri

  Barkod, ürünlerinizi numaralandırmak ve Uluslararası Geçerliliği olan bir numara ile damgalamak amacıyla Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından verilmektedir. Toplamda 13 rakam olacak barkodun TOBB sadece ilk 9, 8 ya da 7 rakamını vermektedir. Bu sayı üzerinde barkod kullanılacak ürün çeşidinin sayısına göre belirlenmektedir. Örneğin ürün tipi sayınız 1000’i geçmeyecekse 9 rakamlı barkodunuzu TOBB tarafından verilir. 13 rakama tamamlama işlemi ambalaj basılırken ürün sahibi tarafından belirlenen numaralarla yapılır. Devamı için tıklayınız.

Diğer Hizmetlerimiz

Web Tasarım Hosting

Web Tasarım - Hosting

İnternet siteniz neden işletmenizin imzasını taşımasın? İhtiyaçlarınıza ve hedef kitleye uygun olacak bir şekilde, internet sitenizle müşterilerinizin aklına kazınmaya ne dersiniz?

Logo Tasarım

Logo Tasarım

Logo işletmenizi veya markanızı simgeleyerek, akılda kalıcılığını arttırmaktadır. Logonuzun kolay anlaşılabilir, özgün olması ve diğer markalardan ayrışması için profesyonel hizmet vermekteyiz.

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Tasarımı

İşletmenizin şirket içerisinde ve müşteriler nezdinde kurumsal duruşunu gösteren, imajını yükselten, tanınırlığını arttıran ve olumlu algılanmasını sağlayan kurumsal kimlik çalışmasıdır.

Yabancı Personel Çalışma İzni

Çalışma Bakanlığı uzmanları dosyayı incelerken;

İş piyasasındaki durumu, çalışma hayatındaki gelişmeleri, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktürü, yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunup bulunamamasını, yabancı personelin mensup olduğu ülkeyi, yabancı personelin uzmanlık alanını, nitelik ve yetkinliklerini, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısını dikkate alırlar.

Yabancı Personel İkamet İzni

İkamet izni almadan çalışma riski: Amacına uygun ve tek girişli vize ile giriş yapan yabancılar, ikamet izni almadan yapılan çalışma süresi içinde çoklu çıkış ve giriş yapamazlar. Çıkış yapmaları halinde vizeleri geçersiz duruma düşer. İkamet izinlerini adrese teslim uygulaması: Emniyet Müdürlükleri, ikamet izni başvurusuna dayanarak düzenledikleri ikamet izin belgeleri, 6458 sayılı kanun'a göre yabancının beyan ettiği adrese teslim şeklinde göndermektedir.

Tıbbi Cihaz Danışmanlığı ve TİTUBB Kaydı

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, (98/79/EC) kapsamındaki ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan tüm firma ve kurumlar;

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt olmak zorundadır.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Ürünün satışını yapabilmek için, Teknik Servis Sözleşmesi sunularak, yasada belirtilen bölge ve teknik servis sayısı şartlarını karşılamak kaydıyla Bakanlık'tan alınan zorunlu bir belgedir.

Ücretsiz tamir veya yenisi ile değiştirme taahhüdü ile tüketici ve satıcının hak ve yükümlülüklerini gösterir. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, Teknik Servis Sözleşmelerinin süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 1 yıldır.

Kullanılmış Makina İzni

İmalat sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makina ve teçhizatların ithalatı için, önceden ithalat izni alınması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makina ithalatı için, ithal izni alınması gerekmektedir. Kullanılmış makina veya tesislerin ithalatı için kaynağında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken onaylı evraklar olmadan ithalat yapılamaz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhraç edilecek mamüllerin imalatında kullanılmak üzere, ithal edilecek veya yerli alınacak ham madde ve yardımcı malzemelerin, vergi ödenmeksizin alımını sağlayan devlet desteğidir. Dahilde işleme izin belgesi ile sağlanan destekler:

 1. Gümrük Vergisi
 2. KKDF
 3. KDV İstisnası
 

İthal İzinleri, Kota ve Kontrol Belgeleri

 • * Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi, Kozmetik Bildirimi, İthal Permisi ve Kayıt Belgesi vb. İzinleri
 • * Serbest Satış Sertifikası
 • * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Kayıt Belgeleri
 • * ISGUM - İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol Belgesi
 • * Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzinleri - Bildirimleri
 • * TAPDK - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Uygunluk Belgesi
 • * EPDK - Enerji Piyasası Uygunluk Yazısı
 • * BTK - Bilişim Teknolojileri Kurumu, IMEI Kaydı
 • * Emniyet Genel Müdürlüğü - İthalat İzin Belgesi
 • * Ekonomi Bakanlığı Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjanı, İthal Şahadetnamesi, Kullanılmış Makina İthali vb. İzinleri
 • * Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri
 
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin