Endüstriyel Tasarım Tescili

Bir ürünün üç boyutlu şekli ya da bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler " endüstriyel tasarım" kavramı içinde değerlendirilmektedir. Endüstriyel tasarım, bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Bu görünüş, ürünün biçimi olabileceği gibi, çizgilerden, şekillerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünüşler de olabilir.

Uluslararası Tasarım Bülteninden alınan bazı örneklerden anlaşılacağı gibi, tasarım: bir otomobilin şekli, farı, lastiği, jantı, direksiyonu; saat, saat makinesi, kayışı; profil; süsleme; ambalaj kutusu; koltuk; tekstil yapısı; su emici yüzey; elektrik prizi; şişe; şişe ambalajı; bilgisayar klavyesi, vb. olabilir.
Endüstriyel tasarım koruması, tasarımın şekillendiği ürünün tasarım sahibinin izni olmadan üçüncü kişiler tarafından imal edilememesi, satılamaması, ithal edilememesi vb. eylemler anlamındadır. Ancak, tasarım korumasındaki sözü edilen görünüş, ürünün teknik özellikleri veya fonksiyonlarını kesinlikle içermez.
Endüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarımlar, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile tescil yoluyla sağlanan korumaya ek olarak üç ayrı yasal düzenlemeden de yararlanarak korunur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Madde 2), estetik niteliği olmayan endüstri tasarım ve projelerini " Bilim ve Edebiyat Eserleri" arasında saymış ve izinsiz kullanımlara hukuk ve ceza davası açma yetkisi tanımıştır. Örneğin, bir yazı aracı olarak bir bilye uçlu kalemin çizilerek ifade edilmesi ile, herhangi bir resmi belgeye gerek olmadan, eser koruması başlar.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 55/4 hükmü; “Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almayı” haksız rekabet olarak saymış ve yasaklamıştır. Endüstriyel tasarımlar da haksız rekabet koruması kapsamına girmektedir.
Örneğimiz olan bilye uçlu kalemle ilgili çizimlerimiz bir üretici tarafından tasarımcının izni ile, üretilerek satışa çıkarılıyor. Bir süre sonra bir başka üretici, söz konusu kalemi taklit ederek benzer bir kalemi pazara sunuyor. Genel bir yorum olarak, orta zeka düzeyindeki bir alıcının yanılmasına yol açacak derecede benzer bir ürün nedeniyle haksız rekabet olayı gerçekleşiyor.
Tasarım NedirTasarımların korunması için " yeni ve ayırt edici niteliğe sahip" olması gerekir. Bu iki kriter, tasarımın, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilerek korunmasında önkoşuldur.

Bir tasarım, koruma için yapılan başvuru tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde, kamuya sunulmamış ise yeni olarak kabul edilir. Eğer tasarımcı, tasarladığı ürünü sergilerse ya da tasarımın fotoğraflarını yayınlarsa ya da tasarımın uygulandığı ürünün satarsa KHK ile sağlanan tescilli tasarım korumasından yararlanamaz. Kamuya sunulma olarak adlandırılan bu eylemler, tescil başvurusu yapıldıktan sonra serbesttir.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin