Coğrafi İşaretBelirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Genel olarak coğrafi işaret bir malın coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yöreye yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını sağlayan ad veya işarettir.

Coğrafi İşaretler ikiye ayrılmıştır.

1) Menşe Adı
2) Mahreç İşareti

Menşe Adı;

  1. Bir ürünün coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması
  2. Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması
  3. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda "menşe adını" belirtir.

Mahreç İşareti;

  1. Bir Ürünün coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması
  2. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması , durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.

Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli coğrafi işaretler listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin