CECE Belgesi (İşareti), ürünün Avrupa Birliği içerisinde serbest bir şekilde dolaşabilmesini sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye içerisinde de kullanılma zorunluluğu getiren serbest dolaşım belgesidir.

CE Belgesi (İşareti)

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.
Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.
CE işareti, tüketicilerin Topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.

Üreticiler ürünlerini pazara sunarken, bu ürünlerinin ve üretim süreçlerinin Yönetmeliklerin tüm hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirlerin başlıcaları;
  1. Ilgili yönetmelikte yeralan prosedürlere göre uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak
  2. Teknik dökümantasyonun hazırlanması
  3. AB Uygunluk Beyanı düzenlenmesi
  4. Üye ülkedeki tüketicilerin ve son kullanıcıların kolayca anlayabileceği şekilde kullanım talimatların ve güvenlik bilgilerinin sunulması
  5. Aşağıda belirtilen izlenebilirlik gerekliliklerini karşılaması

CE Belgesi işlemlerinizi çözüm ortaklarımız aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin