Coğrafi İşaretBarkod, ürünlerinizi numaralandırmak ve Uluslararası Geçerliliği olan bir numara ile damgalamak amacıyla Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından verilmektedir. Toplamda 13 rakam olacak barkodun TOBB sadece ilk 9, 8 ya da 7 rakamını vermektedir. Bu sayı üzerinde barkod kullanılacak ürün çeşidinin sayısına göre belirlenmektedir. Örneğin ürün tipi sayınız 1000’i geçmeyecekse 9 rakamlı barkodunuzu TOBB tarafından verilir. 13 rakama tamamlama işlemi ambalaj basılırken ürün sahibi tarafından belirlenen numaralarla yapılır.

Barkod Kullanmanın Faydaları

 1. Ürün hareketleri ve stokları kolayca izlenir.
 2. Envanter Sayımı hızlı ve doğru yapılır.
 3. Alım ve satım işlemleri doğruluk ve hız kazanır.
 4. Fiyat değişimlerinde zaman kazandırır.
 5. Veri girişi sırasında insan hatalarını sıfıra indirir.

Barkod Tescili İçin Gerekli Belgeler

10'dan Fazla Ürün Çeşidi İçin
 1. Başvuru Formu : Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 2. Taahhütname: Firma yetkilisince imzalanarak notere onaylatılmalıdır.
 3. Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Sicil Sureti): Firmanın Ticaret Odası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait olmalı ve firmanın muhasebecisine yada mali müşavirine onaylatılmalıdır.
 5. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Firma gelir tablosundaki cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre sisteme giriş ücretinin ödenmesi.
10'dan Az Ürün Çeşidi İçin
 1. Başvuru Formu : Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 2. Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Sicil Sureti): Başvuruda bulunan firmanın/gerçek kişinin Ticaret Odası veya Esnaf Odasına (TESK) veya diğer kamu kurumun niteliğindeki meslek odalarından birine kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 3. Taahhütname: Başvuruda bulunan firma yetkilisince imzalanmalıdır.
 4. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Ürün çeşidi sayısına göre sisteme giriş ücretinin ödenmesi.
Danışmak / Yardım Almak İstiyorsanız, Bizimle İletişime Geçin